dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शहराबद्दल माहीती |
 
अक्षांश - उ १६.४३०
रेखांश - पू.७४.१४०
समुद्रसपाटी पासूनची उंची - ५७४ मी
सरासरी पाउस - १२०० मिमी.
सरासरी तापमान - २८ ते ३५ डिग्री
क्षेत्रफळ - ६६.८२ चौ.कि.मी.
लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ५,४९,२३६
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation